CZ
EN

Obchodní centra

Obchodní centra jsou projekty, které plní rozmanité požadavky na různé prvky. Dodáváme jak vstupní automatické dveře, tak dveře a vrata protipožární a strukturální fasády. Důraz je kladen také na bezpečnostní části a speciální skla. Součástí našich služeb je také následný servis, který probíhá zpravidla jednou ročně. 

Typ

HLINÍKOVÁ FASÁDA, AUTOMATICKÉ DVEŘE A PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚRY

Rok

2021

Místo

Česká republika

Zadání

Stavby obchodních center mají svá specifika. Vysoká návštěvnost vyžaduje spolehlivé technologie a udržovací servis. Velké plochy zasklení čelí rozdílným teplotám vně a uvnitř budov. Kvůli frekventovanému pohybu lidí a legislativě je potřeba dbát také na bezpečnostní prvky. 

Řešení

Kvůli pohodlí zákazníků jsou zpravidla používány automaticky otevírané dveře. Obchodní centra také vyžadují prodejní výklady. Velké plochy zasklení výkladů musí být odolné proti výkyvům teplot – vně jsou vyhřívány sluncem, nebo naopak ochlazovány v zimě. Naopak uvnitř budovy bývá konstantní teplota. Nesouladu teplot odolávají výklady díky technologii lepených skel. Vnější kalené sklo zabrání praskání právě z důvodu teplotních šoků.

Každá stavba je ovšem jiná, proto se i my musíme individuálním požadavkům přizpůsobovat, zajistit zaměření a zpracování dokumentace na míru.

Obchodní centra jsou také závislé na hladkém zásobování, které musí být pohodlné a zároveň splňovat také bezpečnostní pokyny. Pro tyto části budov (zadní sklady) dodáváme například ocelové dveře Peneder.

 

Požadavky

Přizpůsobení stavby

Každý projekt má individuální prováděcí požadavky, zaměřujeme se na jejich splnění a to včetně veškeré potřebné dokumentace. Týká se to například napojení na opláštění a spodní stavby apod.

Odolné materiály i technologie

Nesoulad vnitřních i vnějších teplot, vysoká frekvence návštěvníků, energetická náročnost i bezpečnostní požadavky – to vše musíme při realizacích obchodních center zohlednit.

Spolehlivý následný servis

Zejména automatické otvíravé prvky jsou v chodu zpravidla celý den velkou část roku. Následný servis je proto důležitou součástí projektu a provádíme jej zpravidla jednou ročně.

Bezpečnost

V obchodních centrech se zpravidla koncentruje větší počet lidí, proto je bezpečnost velmi důležitá. Opatření v projektu je naleznete například ve formě protipožárních fasád, senzorů a dveří do únikových cest, které splňují normu ČSN EN 16005

Závěr

Obchodní centra jsou, s ohledem na dodávané technologie, ukázkou naší práce jak z pohledu technického a technologického, tak také z pohledu možných spoluprací s ostatními dodavateli staveb.

Statistiky

1× ročně
údržba a servis
ČSN EN 16005
norma, kterou splňují dveře únikových cest
11 obchodních center
jsme postavili v roce 2021