CZ
EN

Garážová vrata

Nabízíme precizně zpracované produkty značky Hörmann, které spolehlivě vyřeší vstupy/vjezdy do garáží při rodinných domech, ale i komerčních nebo průmyslových objektech.

Poptávka
Garážová vrata

Díky velkému výběru nejrůznějších typů a provedení je vždy možné nalézt garážová vrata přesně odpovídající požadavkům dané budovy.

Všechny komponenty garážových vrat Hörmann (včetně pohonů) jsou vyvíjeny i vyráběny samotnou společností Hörmann, proto spolu dokonale kooperují.

Vrata jsou testována nezávislými ústavy a vyznačují se vysokou bezpečností.

Jsou vyráběna podle systému řízení jakosti DIN ISO 9001 v Německu a splňují všechny požadavky evropské normy.

Typy garážových vrat

Sekční garážová vrata

Jak sám název tohoto typu garážových vrat napovídá, sekční garážová vrata sestávají z jednotlivých sekcí, respektive lamel. Ty se vysouvají svisle nahoru, kde se postupně překlápějí do vodorovné polohy a zajíždějí pod strop. Vrata proto nezabírají/nevyžadují před sebou ani za sebou žádný prostor, což samozřejmě přináší mnohé výhody. Sekční garážová vrata Hörmann lze navíc použít jak u garážového otvoru pravoúhlého, tak zkoseného, rovněž pak u otvoru s kruhovou výsečí či kruhovým obloukem - jejich instalace nevyžaduje jakékoliv rozsáhlejší stavební úpravy.

Výklopná vrata

Výklopná vrata Hörmann nesou označení Berry a využívají se jak u jednotlivých garáží, tak pro jednotlivá stání v garážích hromadných, pro nevytápěné i temperované prostory. Vratové křídlo je jeden pevný celek, který se při otevírání posouvá vzhůru a zároveň se překlápí do horizontální polohy. Při plném otevření jsou pak vrata uložena pod stropem garáže. Výklopná garážová vrata jsou dle našich zkušeností nejoblíbenějším typem garážových vrat vůbec.

Rolovací garážová vrata

Rolovací garážová vrata jsou ze všech typů vrat nejméně náročná na prostor. Sestávají z úzkých vodorovných lamel, které se navíjejí na otáčivou hřídel umístěnou nad vraty. Proto nevyžadují místo před a za vraty, avšak ani u stropu garáže. Rolovací vrata Hörmann RollMatic jsou standardně vybavena pohonem Hörmann, který je umístěný mimo konzolu, a tudíž snadno udržovatelný. Tato garážová vrata se rozjíždějí i zastavují velmi jemně, z čehož vyplývá nejen jejich tichý chod, ale také dlouhá životnost. Vnitřní spínač i osvětlení garáže jsou integrovány v ovládací skříni.