Hliníkové prosklené fasády

Hliníkové fasády sestávají z vertikálních sloupků a horizontálních příček, do nichž je vsazena skleněná výplň.

Poptávka
Hliníkové prosklené fasády

aliplast
Systémy ALIPLAST jsou designový stavební prvek, který se díky svému neotřelému vzhledu těší obrovské popularitě. Disponuje výbornou tepelnou izolací a je stále častěji používán na průmyslových budovách.

 

ALUPROFSystémy  ALUPROF MB-SR50N umožňují slícování sloupu a příčky, čímž je dosaženo žádoucího vzhledu na vnitřní straně fasády.

Pro splnění ještě náročnějších estetických požadavků nabízíme krom standardních řešení také varianty designové. Systém MB-SR50N například umožňuje zvýraznění svislého nebo vodorovného dělení plochy, či design strukturální fasády, kdy je z vnější strany dosaženo jednolitého plochy, dělené jemnou strukturou 20mm horizontálních a vertikálních linií. K dispozici jsou pak i další designové a funkční vychytávky jako např. výsuvná okna či střešní světlíky (sklon 5-75°).

Vlastnosti:

  • Vynikající součinitel prostupu tepla - Uf od 0,9 W/m2K
  • Zasklení až 52 mm
  • Ostré hrany profilu sloupů a příček
  • Strukturální verze EFEKT
  • Různé varianty horizontálních a vertikálních maskovacích lišt
  • Výsuvné okno
  • Shoda s požadavky CE klasifikace