CZ
EN

V jednom z našich článků jsme se zaměřili na tepelně izolační vlastnosti oken, respektive se zabývali pojmem součinitel prostupu tepla a vysvětlili si, jaké hodnoty jsou u oken standardem.

Věděli jste však, že v dnešní době můžete dle typu zvoleného zasklení okna určovat také to, kolik tepla ze slunečních paprsků skrz něj prostoupí dovnitř?

Tak zvaný solární faktor zasklení (značený písmenem „g") určuje, kolik sluneční energie okno (respektive jeho skleněná výplň) propustí – čím je tento faktor vyšší, tím vyšší jsou solární zisky. Z logické úvahy vás možná napadne, že okna s izolačním trojsklem musí zákonitě propustit méně slunečního tepla než okna s dvojsklem. A ano, v dřívějších dobách to byl skutečně trochu problém. Poctivé zasklení v oknech sice zamezilo úniku tepla z budovy v zimních měsících, ale například na jaře a na podzim propustilo méně slunečních paprsků, a tím pádem se muselo častěji přitápět. Moderní izolační skla však tuto problematiku již překonala. Výrobci skel si nedostatek uvědomili a dokázali vyvinout speciální typ skla, který se používá právě pro výplně oken s izolačními trojskly. Tato skla dnes mohou mít dokonce lepší solární faktor než běžná dvojskla.

Pro různé světové strany se hodí okna s různým solárním faktorem. Pro okna směřující na jih je vhodný vysoký solární faktor, protože slunce se v zimních měsících nachází nízko nad obzorem, a tudíž do takového okna posílá nejvíce paprsků. V létě je slunce znatelně výše, a nesvítí tedy do těchto oken na přímo. Přesto je žádoucí myslet také na zastínění oken směřujících na jih, ideálně z venkovní strany. Skrz okna orientovaná na východ nebo západ v zimě naopak příliš tepla nezískáme a v létě by byl vysoký solární faktor jen na škodu, protože by způsoboval nežádoucí přehřívání. U oken na sever není solární faktor příliš důležitý, protože v zimě ani v létě skrz ně nijak významně teplo ze slunce neprostupuje. Každý objekt je však samozřejmě specifický. Okna nejsou vždy striktně orientována na danou světovou stranu, každý objekt se nachází v jiných klimatických podmínkách, v jiném okolním prostředí. Proto je i z tohoto hlediska vždy lepší znát názor odborníka, který na základě zkušeností dokáže zvolit ideální kombinaci oken.

Volba zasklení oken je zkrátka věda, a to nejen z hlediska solárního faktoru. Jak již bylo naznačeno, existují různé způsoby výroby, a tím pádem i různé druhy skla, o čemž si povíme něco málo příště.