Požární dveře

Požární dveře spolehlivě zabraňují šíření požáru a zároveň umožňují zajistit snadný průchod osob.

Poptávka
Požární dveře

Používají se jak ve vnitřních prostorách, tak jako předěl mezi interiérem a exteriérem, rovněž pak v rámci únikových cest.