CZ
EN

Mýtus 6: Automatické dveře jsou nebezpečné

Automatické dveře
Mýtus 6: Automatické dveře jsou nebezpečné

Bezpečnost automatických dveří je často propírané téma.

Pokud jsou však automatické dveře správně nainstalovány a je jim poskytován pravidelný odborný servis, obavy nejsou na místě. Při používání zajišťuje bezpečnost hned několik citlivých senzorů, a při správné údržbě tak nehrozí, že by automatické dveře někomu způsobily újmu na zdraví.

Naopak. V nouzových situacích mohou dokonce zachraňovat životy. Díky možnosti ponechat je trvale otevřené, umí například při požáru výrazně urychlit a usnadnit evakuační proces. Stejně tak je lze automaticky uzavřít a zablokovat, a zabránit tak nechtěnému vstupu osob do ohněm pohlcených míst, případně dveře využít jako prevenci proti šíření požáru. V tomto případě se nabízí i využití protipožárních dveří, které ochrání váš majetek a rovněž snižují riziko zranění osob. Do automatických dveří je také zakomponován záložní zdroj, který zajistí chod dveří i při výpadku elektrické energie. Automatické dveře dále nabízejí možnost ručního nouzového otevření, takže jsou v nouzi průchozí i při výpadku elektrické energie a následném vybití záložního zdroje.

Různé typy dveří se v závislosti na evakuačním plánu dají různě nakombinovat, čímž se zajistí optimální řešení únikových cest. Automatické dveře a dveře s požární odolností mohou také napříč budovou fungovat jako jeden komplexní systém – při spuštění požárního systému EPS se dle nastavení vybrané dveře otevřou, jiné pak uzavřou a ochrání únikovou cestu.

S bezpečím souvisí také zabezpečení dveří. Mezi lidmi kolují mýty o tom, že automatické dveře nejsou pro zloděje a jiné nezvané hosty žádnou překážkou. Opak je však pravdou. Tyto dveře jsou totiž osazeny bezpečnostními lepenými skly, což znamená větší bezpečí pro váš majetek i ve chvílích, kdy je budova ponechána bez dohledu. Prosklené automatické dveře s sebou přináší i další výhodu, neboť skrze jejich velkou plochu mohou všímaví kolemjdoucí spatřit případnou podezřelou aktivitu.

V některých případech je nutné mít z důvodu bezpečnosti pod kontrolou, kdo do budovy vstupuje a kdo její prostory opouští. Tady jsou ideálním řešením automatické dveře ovládané z recepce, případně dveře na čip, kódový zámek či otisk prstu. Stačí tedy vybrat to, co nejlépe vyhovuje vašim požadavkům.

Na závěr si to shrňme. Automatické dveře samy o sobě opravdu nebezpečné nejsou. Takové mohou být jedině v případech, kdy je zanedbána jejich pravidelná údržba, což jim samozřejmě nelze klást za vinu.

Naopak jsme si ukázali, že automatické dveře mohou bezpečnost dokonce zvýšit, a to hned několika různými způsoby.

Pokud i přesto o automatických dveřích stále pochybujete, vyjděte vstříc také dalším vyvráceným mýtům.