CZ
EN

Mýtus 5: Automatická garážová vrata jsou nebezpečná

Vratové a dveřní systémy
Mýtus 5: Automatická garážová vrata jsou nebezpečná

Pokud není zanedbána pravidelná odborná údržba, jsou automatická vrata bezpečná.

Samozřejmě je nutné vzít v potaz, že jde o velký a těžký mechanismu, se kterým se musí zacházet s respektem. Ačkoliv jsou vrata vybavena bezpečnostními senzory, které snímají pohyb v jejich bezprostřední blízkosti a v případě, že je narušena bezpečnostní zóna, vrata automaticky zastaví, škodám na majetku a újmě na zdraví lidí či domácích mazlíčků nejlépe předejdeme právě správným a opatrným používáním. Obzvláště dětem bychom měli vysvětlit, že garážová vrata  nejsou hračka.

S bezpečím souvisí i zabezpečení. V této oblasti najdeme hned několik možností, jak zabezpečit garážová vrata. Pohon pro garážová vrata může být například nastaven tak, že se po určité době sám sepne a spustí vrata dolů. Takovéto automatické zavírání vrat se hodí v případech, kdy odjedete z domu a zapomenete za sebou garáž zavřít. Další výhodou je možnost napojit vrata na osvětlení.

To jednak přináší větší pohodlí, ale navíc to pomůže odhalit případného nevítaného hosta. No a pokud si necháte vrata připojit rovněž na domácí alarm, dosáhnete ještě vyššího stupně zabezpečení. Existují dokonce vratové systémy, které lze na dálku sledovat pomocí aplikace ve vašem chytrém telefonu.

Díky tomu je možné sledovat pohyb vrat i jejich aktuální polohu odkudkoliv na světě, případně se nechat aplikací upozornit, když jsou vrata v pohybu. Pokud chcete zabezpečení vaší garáže posunout ještě dál, můžete nechat vrata doplnit kódovým zámkem, nebo dokonce čtečkou otisků prstů. 

Závěrem si to shrňme… Pokud pravidelnou údržbu svěříte do rukou servisních techniků garážových vrat a zacházíte s vraty obezřetně, žádné nebezpečí nehrozí. Co se zabezpečení týká, nabízejí moderní garážová vrata rovnou několik sofistikovaných řešení, díky kterým bude majetek ve vaší garáži vždy v naprostém bezpečí. 

Pokud se o garážových vratech chcete dozvědět více, vyjděte vstříc také dalším vyvráceným mýtům.