CZ
EN

Mýtus 4: Automatické dveře jsou cenově nevýhodné

Automatické dveře
Mýtus 4: Automatické dveře jsou cenově nevýhodné

Automatické dveře se sice mohou na první pohled zdát nepřiměřeně drahé.

Při rozhodování o jejich pořízení je však potřeba vzít do úvahy celou řadu důležitých faktorů. Když se zamyslíme nad životností dveří, úsporou energií, kterou jejich instalace přinese, případně nad možností využít nízkonákladových řešení, začíná se využití automatického zavírání dveří jevit zcela jinak.

Když není zanedbána údržba automatických dveří a je jim poskytován pravidelný odborný servis, budou fungovat po mnoho let, a v průběhu času se tak investice do nich spolehlivě vrátí (například v podobě již zmiňovaných úspor).

Existuje také několik dostupných řešení automatických dveří, které mají velmi nízkou spotřebu elektrické energie. Mezi ně patří například automatické otočné dveře. Jedná se v podstatě o běžné manuální dveře, které jsou doplněny automatickým dveřním pohonem. 

Z toho vyplývá následující výhoda – když je vytíženost dveří nízká, lze je přepnout do manuálního režimu; naproti tomu mohou být dveře v časech, kdy je počet průchozích osob vysoký, plně automatické. Jinými slovy, pohon otočných dveří může být v provozu pouze v situacích, kdy je to nezbytně nutné, díky čemuž bude v konečném důsledku jejich energetická spotřeba minimální.
Elektromotorický pohon dveří je navíc možné namontovat také na vaše stávající manuální dveře. Můžete tak při minimální investici získat nespočet výhod, které s sebou automatické otevírání dveří přináší.

Další možností jsou například poloautomatické dveře, které se uvádějí do provozu stiskem tlačítka, případně zatlačením na ně. Nemají tolik senzorů, proto jsou levnější a díky principu jejich fungování rovněž nespotřebují mnoho elektřiny.

Automatické dveře mají možná vyšší cenu než běžné manuální, nabízejí však přidanou hodnotu v podobě výše uvedených výhod. Navíc je zřejmé, že jsou k dispozici i řešení cenově dostupná, jež si může dovolit takřka každý. 

Pokud o automatických dveřích stále pochybujete, vyjděte vstříc také dalším vyvráceným mýtům.