CZ
EN

Mýtus 1: Hliníková okna jsou energeticky neúsporná

Hliníkové konstrukce
Mýtus 1: Hliníková okna jsou energeticky neúsporná

Jak už to tak bývá, pravdou je přesný opak.

Domněnka o energetické neefektivitě hliníkových oken pravděpodobně pramení z dob minulých, kdy okna z hliník opravdu nebyla nadvakrát kvalitní. V současné době však mají hliníková okna tepelnou izolaci na velmi vysoké úrovni, a mnohdy tak překonávají například okna plastová. 
Pro přerušení tepelného mostu u hliníkových oken jsou útroby jejich rámu vybaveny speciální tepelnou bariérou, která přenosu teplot mezi vnitřním a vnějším prostředím udělá přítrž. Velmi důležitou roli hraje samozřejmě skleněná tabule, která utváří většinu plochy okna.

Dnes jsou běžně dostupná hliníková okna s izolačním trojsklem, což samo o sobě zajišťuje nejen výbornou tepelnou, ale i zvukovou izolaci. Prostory mezi jednotlivými skly mohou však být navíc vyplněny argonem namísto vzduchu, čímž lze dosáhnout ještě vyšší energetické efektivity. Mezi další výhody hliníkových oken patří také fakt, že je možné samotná skla opatřit speciální vrstvou, která odráží infračervené záření vycházející zevnitř budovy, a zredukovat tak tepelné úniky skrz prosklenou plochu. Všechny zmíněné prvky v součinnosti efektivně zabraňují přenosu venkovních teplot dovnitř budovy a naopak úniku tepla směrem ven.

Obzvláštní pozornost by však měla být kladena také na odbornou montáž hliníkových oken. Pokud totiž nebudou správně osazena a prostor kolem nich nebude dobře utěsněn, přijdou všechny výše zmíněné vychytávky vniveč. Proto tento úkon svěřte vždy do rukou prověřených odborníků.

Závěrem si to shrňme… Soudobá alu okna poskytují excelentní tepelnou, ale také zvukovou izolaci, dosahují standardů energetické efektivnosti, nebo je dokonce překonávají a v mnohém předčí okna dřevěná či plastová. Disponují mnoha sofistikovanými prvky, z nichž vyplývají špičkové izolační vlastnosti, které mohou velmi snadno snížit únik tepla skrz okna o 40 i více procent, a tím výrazně snížit náklady na vytápění.

Okna z hliníku mají samozřejmě i mnohé další výhody. Pokud chcete vědět jaké, stačí vyjít vstříc ostatním vyvráceným mýtům.