CZ
EN

Mýtus 1: Automatické dveře dlouho nevydrží

Automatické dveře
Mýtus 1: Automatické dveře dlouho nevydrží

Omyl. Kvalitní automatické dveře bez problémů zvládnou více jak milion otevíracích/zavíracích cyklů.

Během těchto cyklů pomyslně urazí větší vzdálenost, než za svou životnost ujede běžný osobní automobil.

Už z podstaty věci mají dveře s automatickým pohonem oproti klasickým tu výhodu, že na ně procházející osoba nemusí vůbec sáhnout. Automatické otevírání dveří jednak přináší větší uživatelské pohodlí, a jednak výrazně omezuje možnost poškození dveří lidským faktorem. S automatickými dveřmi nebude nikdo lomcovat, nezabouchne je nepřiměřenou silou, nenechá je otevřené, aby se následně s prásknutím zavřely kvůli průvanu.

Samozřejmě netvrdíme, že jsou elektrické zavírače dveří a dveře samotné nesmrtelné. S ohledem na vysokou četnost otevírání/zavírání je nutné provádět pravidelný servis automatických dveří. Je to podobné jako u již zmiňovaného automobilu – čím více s ním najezdíte kilometrů, tím častěji musíte navštěvovat servis, nejlépe autorizovaný…

Automatické dveře v tomto směru netvoří žádnou výjimku. Čím vytíženější jsou, tím častěji doporučujeme provádět jejich pravidelné servisní prohlídky od odborníků.

Domněnka o tom, že automatické dveře dlouho nevydrží, je tedy neopodstatněná. Jestliže jsou dodržena základní pravidla používání a údržby, budou vám spolehlivě sloužit po dlouhá léta.

Pokud o automatických dveřích stále pochybujete, vyjděte vstříc také dalším vyvráceným mýtům.